Kolonie Waldessaum im Radeland e.V.
Veranstaltungen
Rückblick (36)
27.
Juli 2018
Skat
Kolonie Waldessaum im Radeland e.V.
Vom 02.02.2018 um 07:07 Uhr
Ort:Kolonie Waldessaum im Radeland e.V.
Datum: Freitag, 27.07.2018 - Uhrzeit: ab 18:00 Uhr
mehr
25.
August 2018
31.
August 2018
Skat
Kolonie Waldessaum im Radeland e.V.
Vom 02.02.2018 um 07:08 Uhr
Ort:Kolonie Waldessaum im Radeland e.V.
Datum: Freitag, 31.08.2018 - Uhrzeit: ab 18:00 Uhr
mehr
01.
September 2018
02.
September 2018
Frühstück in der Kolonie
Kolonie Waldessaum im Radeland e.V.
Vom 28.06.2018 um 07:50 Uhr
Ort:Kolonie Waldessaum im Radeland e.V.
Datum: Sonntag, 02.09.2018 - Uhrzeit: ab 10:00 Uhr
mehr
21.
September 2018
Skat
Kolonie Waldessaum im Radeland e.V.
Vom 02.02.2018 um 07:10 Uhr
Ort:Kolonie Waldessaum im Radeland e.V.
Datum: Freitag, 21.09.2018 - Uhrzeit: ab 18:00 Uhr
mehr
29.
September 2018
Oktoberfest
Kolonie Waldessaum im Radeland e.V.
Vom 02.02.2018 um 07:18 Uhr
Ort:Kolonie Waldessaum im Radeland e.V.
Datum: Samstag, 29.09.2018 - Uhrzeit: von 18:00 bis 02:00 Uhr
mehr
26.
Oktober 2018
Skat
Kolonie Waldessaum im Radeland e.V.
Vom 02.02.2018 um 07:11 Uhr
Ort:Kolonie Waldessaum im Radeland e.V.
Datum: Freitag, 26.10.2018 - Uhrzeit: ab 18:00 Uhr
mehr
18.
November 2018
Wandertag / Erbsensuppe
Kolonie Waldessaum im Radeland e.V.
Vom 02.02.2018 um 07:20 Uhr
Ort:Kolonie Waldessaum im Radeland e.V.
Datum: Sonntag, 18.11.2018 - Uhrzeit: ab 11:00 Uhr
mehr
23.
November 2018
Skat
Kolonie Waldessaum im Radeland e.V.
Vom 02.02.2018 um 07:16 Uhr
Ort:Kolonie Waldessaum im Radeland e.V.
Datum: Freitag, 23.11.2018 - Uhrzeit: ab 18:00 Uhr
mehr