Kolonie Waldessaum im Radeland e.V.
Veranstaltungen
Rückblick (98)
26.
Juli 2024
Skat Juli 24
Kolonie Waldessaum im Radeland e.V.
Vom 27.05.2024 um 10:57 Uhr
Ort:Kolonie Waldessaum im Radeland e.V.
Datum: Freitag, 26.07.2024
Uhrzeit: ab 18:00 Uhr
mehr
20.
August 2024
30.
August 2024
Skat August 24
Kolonie Waldessaum im Radeland e.V.
Vom 27.05.2024 um 10:59 Uhr
Ort:Kolonie Waldessaum im Radeland e.V.
Datum: Freitag, 30.08.2024
Uhrzeit: ab 18:00 Uhr
mehr